Положення про обробку та захист персональних даних

Зміст

 1. Загальні положення та сфера застосування
 2. Склад та зміст персональних даних
 3. Мета, межі, підстави та строки обробки персональних даних
 4. Місцезнаходження персональних даних
 5. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам
 6. Захист персональних даних
 7. Права Користувача (суб’єкта персональних даних)
 8. Порядок роботи з запитами суб’єктів персональних даних (Користувачів)
 9. Внесення змін до Положення

1. Загальні положення та сфера застосування

1.1. Здійснивши реєстрацію на Сайті navitech.com.ua або авторизацію, та починаючи використання Інтернет-магазину, або при спробі оформити замовлення без попередньої реєстрації, Користувач (Покупець) надає дозвіл та однозначну згоду на обробку його персональних даних на умовах та в порядку, що викладені нижче, а також підтверджує ознайомлення з цим Положенням, його прийняття та згоду з його змістом.

1.2. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цього Положення на такі сайти не поширюватиметься. У зв'язку з чим, магазин рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані.

1.3. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками Інтернет-магазину, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних користувачів он-лайн платформи navitech.com.ua у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

2. Склад та зміст персональних даних

2.1. Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути:

 • ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), номер телефона, адреса електронної пошти, дата народження, наявність дітей, стать, захоплення, наявність домашніх тварин, наявність автомобіля та його VIN номер, мову спілкування, адреса місця проживання/перебування/доставки, інформація про дії Користувача під час використання Інтернет-магазину, IP-адреса, дані про пристрої, що використовуються Користувачем (тип пристрою, тип браузера, операційна система пристрою), історія повідомлень (інформація, яка міститься в переписці між Користувачем з адміністрацією Інтернет-магазину), історія відгуків чи коментарів, інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, та яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційній формі та/або при заповненні власного профілю, при проходженні опитування (шляхом заповнення анкети або в інший спосіб), або інформація отримана при усній комунікації Користувача і адміністрації Сайту, інформація, яка надається при здійсненні оплати в Інтернет-магазині (в тому числі під час покупки товарів та/або послуг, які пропонуються в Інтернет-магазині в кредит/оплату частинами. Зокрема: інформація щодо паспортних даних Користувача, ідентифікаційного коду та інше).

Даний перелік персональних даних не є сталим та обов’язковим для усіх Користувачів, а залежить від потреб та бажань самого Користувача та від тих операцій, які він/вона виконує в Інтернет-магазині.

Під Даними також розуміється інша інформація, отримана Інтернет-магазином на законних підставах від третіх осіб та/або доступна з профайлів Користувача у соціальних мережах – у випадку реєстрації в Інтернет-магазині за допомогою служб автентифікації соціальних мереж. В такому випадку Користувач надає свою згоду на обробку інформації, що доступна із відповідних облікових записів (профайлів) у соціальних мережах.

2.2. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в загальнодоступних облікових записах. Користувач повинен усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу або інформацію про точне місце свого розташування. Якщо Користувач вирішив увійти на Он-лайн платформу, використовуючи службу автентифікації стороннього оператора, наприклад інформацію Facebook, Магазин може отримати додатковий профіль, або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою.

3. Мета, межі, підстави та строки обробки персональних даних

3.1. Метою обробки персональних даних є:

 • ідентифікація клієнта як Користувача Інтернет-магазину, для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини Інтернет-магазину, та/або для надання Користувачам Інтернет-магазину фінансових послуг (що надаються третіми особами та/або партнерами магазину);
 • з метою направлення розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень щодо функціонування Інтернет-магазину поштою, електронною поштою, за номером телефону, шляхом надсилання інформаційних повідомлень та оповіщень в Мобільному додатку. Користувач може у будь-який момент відмовитися від отримання інформаційних та маркетингових розсилок – через відповідні налаштування на Сайті.

3.2. Підставою для обробки персональних даних Користувачів Он-лайн платформи є згода Користувача на обробку його персональних даних, яка виражається у користуванні Он-лайн платформою.

3.3. Магазин не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.

3.4. Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку Даних. Це можна зробити у своєму Особистому кабінеті або, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу info@navitech.com.ua.

4. Місцезнаходження персональних даних

4.1. Персональні дані Користувачів Он-лайн платформи обробляються та захищаються на захищених серверах Магазина.

5. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

5.1. Магазин може здійснювати обмін Даними з афілійованими особами Магазина (компанії, які діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти та використовувати Дані з метою, визначеною цим Положенням.

5.2. Розкриття Даних відбувається при замовленні Користувачем товарів/послуг в Інтернет-магазині продавцям таких товарів, послуг в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача, виконання та опрацювання замовлення Користувача (в тому числі з метою належного здійснення розрахунків за товари/послуги, забезпечення отримання Користувачем фінансових послуг тощо).

5.3. Магазин може залучати сторонніх постачальників товарів/послуг для виконання замовлення, в таких випадках такі сторонні постачальники товарів/послуг не мають повноважень використовувати отримані за допомогою Он-лайн платформи персональні дані, інакше ніж для виконання Замовлення.

5.4. Магазин здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі:

Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:

 • за обгрунтованими запитами органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі Дані;
 • для цілей боротьби з шахрайством та зловживаннями на Он-лайн платформі.

5.7. У випадках передачі персональних даних, передбачених розділом 5 цього Положення, інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд магазина.

6. Захист персональних даних

6.3. Працівники/уповноважені особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7. Права Користувача (суб’єкта персональних даних)

7.1. Суб’єкт персональних даних (Користувач) має право:

 • на доступ до своїх персональних даних;
 • знати про місцезнаходження персональних даних, місце знаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних (Користувача)

8.1. Суб’єкт персональних даних (Користувач) має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

8.2. Доступ суб’єкта персональних даних (Користувача) до даних про себе здійснюється безоплатно.

8.3. Суб’єкт персональних даних (Користувач) подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю персональних даних.

У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних (Користувача);
 • інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних (Користувача);
 • відомості про персональні дані, стосовно яких подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника;
 • перелік персональних даних, що запитуються.

8.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

8.5. Протягом цього строку Володілець персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних (Користувача), що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

8.6. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

9. Видалення персональних даних Користувача

9.1. Видалення персональних даних Користувача може здійснюватись за бажанням Користувача, через здійснення ним наступних дій:

 • подання письмового запиту з проханням припинити обробку персональних даних на електронну пошту info@navitech.com.ua із поміткою в темі листа "Персональні дані";
 • вчинення дій із видалення даних Користувача із Особистого кабінету Користувача, який розміщений на Он-лайн платформі.

9.3. Користувачі в будь-який момент можуть відкликати згоду на обробку Персональних даних. Це можна зробити шляхом направлення запиту на електронну адресу info@navitech.com.ua з поміткою в темі листа «Персональні дані». У цьому разі працівниками Магазина здійснюється розгляд такого запиту про видалення персональних даних та видалення персональних даних Користувача з інформаційних систем Магазина.

9.4. У випадку, коли Користувач здійснює дії із самостійного видалення Персональних даних із Особистого кабінету Користувача, знищення персональних даних Користувача із інформаційних систем Магазина здійснюється автоматично.

9.5. Знищення персональних даних Користувачів здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних, а також ідентифікацію Користувача.

10. Внесення змін до Положення

10.1. Магазин може час від часу в односторонньому порядку оновлювати це Положення без повідомлення Користувача про такі зміни. Нова редакція Положення вступає в силу з моменту його розміщення на Он-лайн платформі, якщо інше не передбачено новою редакцією Положення.

10.2. У разі якщо були внесені будь-які зміни в Положення, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Інтернет-магазином. Факт продовження використання Інтернет-магазину є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Положення.